tv4play logo

”Vi ser till att alla tjejer är trygga dygnet runt”

Att alla kvinnor ska känna sig trygga ute på gatorna, oavsett omständigheter, borde vara en självklarhet. Men så är det inte, och organisationen Trygga tjejer på Stan finns på platser där saker kan hända för att öka säkerheten för kvinnor i Göteborgs nattliv. Malina Pieczywek är organisationens ordförande och berättar mer om organisationen som nu utökas i Sverige.

”Vi ser till att alla tjejer är trygga dygnet runt”

Att alla kvinnor ska känna sig trygga ute på gatorna, oavsett omständigheter, borde vara en självklarhet. Men så är det inte, och organisationen Trygga tjejer på Stan finns på platser där saker kan hända för att öka säkerheten för kvinnor i Göteborgs nattliv. Malina Pieczywek är organisationens ordförande och berättar mer om organisationen som nu utökas i Sverige.

Hela program

14 avsnitt