”Viktigt att normalisera stamning som ett sätt att prata”

,
5 min 46 sek
Fördomarna är många kring folk som stammar. Att de är nervösa, att de är mindre intelligenta eller att det skulle räcka att ta ett djupt andetag och fundera vad de ska säga innan de börjar prata. Och risken är stor att man som stammare tystnar. För att motverka detta så har Andrea Stéen startat #projektprata för att det ska finnas en plattform där man som stammare kan göra sin röst hörd och få ta del av andras berättelser.
3 år sedan

”Viktigt att normalisera stamning som ett sätt att prata”

,
5 min 46 sek
Fördomarna är många kring folk som stammar. Att de är nervösa, att de är mindre intelligenta eller att det skulle räcka att ta ett djupt andetag och fundera vad de ska säga innan de börjar prata. Och risken är stor att man som stammare tystnar. För att motverka detta så har Andrea Stéen startat #projektprata för att det ska finnas en plattform där man som stammare kan göra sin röst hörd och få ta del av andras berättelser.
3 år sedan