tv4play logo

Parlamentet - Lägg ner vinter-OS!

Andre Wickström är tydlig med vad han tycker om vinter-OS. VÄLDIGT TYDLIG!

Parlamentet - Lägg ner vinter-OS!

Andre Wickström är tydlig med vad han tycker om vinter-OS. VÄLDIGT TYDLIG!

Säsong 32

8 avsnitt av 8