tv4play logo

Strama budgetförhandlingar i Parlamentet

Budgeten är ute, och blått och rött har givet olika uppfattningar om den.

Strama budgetförhandlingar i Parlamentet

Budgeten är ute, och blått och rött har givet olika uppfattningar om den.

Säsong 33

8 avsnitt av 8