tv4play logo

Allt går att sälja - även långtidscovid

De båda panelerna får i uppdrag att sälja in långtidscovid som om det vore en bil, och säljet sitter oroväckande bra.

Allt går att sälja - även långtidscovid

De båda panelerna får i uppdrag att sälja in långtidscovid som om det vore en bil, och säljet sitter oroväckande bra.