tv4play logo

"Om detta är patriarkatet vill jag gå ur"

Ankan är inte imponerad över de fördelar han sägs ha som man.

"Om detta är patriarkatet vill jag gå ur"

Ankan är inte imponerad över de fördelar han sägs ha som man.