• tv4play logo

    Strama budgetförhandlingar i Parlamentet

    Budgeten är ute, och blått och rött har givet olika uppfattningar om den.

    Strama budgetförhandlingar i Parlamentet

    Budgeten är ute, och blått och rött har givet olika uppfattningar om den.