tv4play logo

Helt nya lagkonstallationer i Robinson

, 3 min 14 sek
William Seth Wenzel och Rickard Länta får välja helt nya lag i Robinson. Vad kommer nu hända med alla pakter och planer som deltagarna haft?
1 år sedan

Helt nya lagkonstallationer i Robinson

, 3 min 14 sek
William Seth Wenzel och Rickard Länta får välja helt nya lag i Robinson. Vad kommer nu hända med alla pakter och planer som deltagarna haft?
1 år sedan