tv4play logo

Snålvatten & jäkelskap

Året är 1947 och på landsbygdsgården tisslas och tasslas det, vilket retar den snåle och late bonden Nils-Erik. Hustrun Matilda styr och ställer. Sonen i huset har ärvt moderns lättrördhet och faderns lathet och känner sig misslyckad.