tv4play logo

Carola live i programmet Tilde

Carola framför ett musikintro till säsongsfinalen av pratprogrammet Tilde med Tilde de Paula Eby.

Carola live i programmet Tilde

Carola framför ett musikintro till säsongsfinalen av pratprogrammet Tilde med Tilde de Paula Eby.