tv4play logo

Levande hajägg i studion

Anna Björn, djurchef Aquaria vattenmuseum, har med sig häftiga vattendjur till studion idag. Och svarar på tittarfrågor om djuren under ytan.

Levande hajägg i studion

Anna Björn, djurchef Aquaria vattenmuseum, har med sig häftiga vattendjur till studion idag. Och svarar på tittarfrågor om djuren under ytan.

Teckenspråkstolkade program

841 avsnitt