tv4play logo

Zelmerlöw rörd till tårar av hälsning från Bolivia innan han framför "On my way"